ἄπελος

ἄπελος
Grammatical information: n.
Meaning: `wound' (Call. Fr. 343).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Unknown. α-privans with πέλας `skin' or Lat. pello `push' is improbable. vW. Orbis 15 (1966) 256 compares Toch. B pīle, A päl `wound', on which see Adams, Dict.; all very uncertain.
Page in Frisk: 1,120

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • άπελος — ἄπελος, το (Μ) πληγή που δεν έχει επουλωθεί. [ΕΤΥΜΟΛ. Οι αρχαίοι συνέδεαν τη λ. με το ρ. πελάζω «πλησιάζω». Σύμφωνα με νεώτερες απόψεις, ο τ. προήλθε από α στερ. και κάποιο ουσιαστικό που θα δήλωνε το δέρμα (πρβλ. ερυσίπελας «φλεγμονή του… …   Dictionary of Greek

  • ἄπελος — wound not skinned over neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπελῶν — ἄπελος wound not skinned over neut gen pl (attic epic doric) ἀφαιρέω take away from fut part act masc nom sg (attic epic doric ionic aeolic parad form prose) ἀπελαύνω drive away fut part act masc voc sg (attic) ἀπελαύνω drive away fut part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ολιγηπελής — ὀλιγηπελής, ές (Α) αδύναμος, ανίσχυρος, ασθενικός. [ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται για σύνθ. λ. με α συνθετικό το επίθ. ὀλίγος και β συνθετικό ένα αμάρτυρο ουδ. ουσ. *ἄπελος. Το η τού τ. ὀλιγηπελέων οφείλεται σε έκταση λόγω συνθέσεως. Ο τ. *ἄπελος θα μπορούσε …   Dictionary of Greek

  • νηπελέω — (Α) είμαι αδύνατος, αδυνατώ. [ΕΤΥΜΟΛ. < στερ. πρόθημα νη * + *ἄπελος, τ. που σχηματίστηκε κατά το ὀλιγηπελέων*] …   Dictionary of Greek

  • ἀπέλα — ἀπέλᾱ , ἄπελος wound not skinned over neut nom/voc/acc pl (doric aeolic) ἀπέλᾱ , ἀπελαύνω drive away pres imperat act 2nd sg (epic) ἀπέλᾱ , ἀπελαύνω drive away imperf ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.